Välkommen till Leaton musik!!!

Under mer än 40 år som kyrkomusiker har jag komponerat och arrangerat musik, som jag använt i mitt arbete.

Kolleger har under åren kommit med positiva reaktioner och uppmuntran, och därför finns åtskilliga alster nu utgivna i tryck, framför allt orgel- och körmusik

En del musik är utgiven på Edition Reimers, medan andra finns på mitt eget förlag.

På denna website kan Du bl.a.välja att se en lista över ett antal musikstycken med priser, och lyssna till några musikexempel.